Produženje najma

Produženje najma je moguće uz obaveznu prethodnu konsultaciju sa New Age i ono je predmet dostupnosti vozila.

Pri povratu vozila, dozvoljeno je do 3 sata zakašnjenja u odnosu na vrijeme kada je vozilo iznajmljeno. U slucaju zakašnjenja preko 3 sata naplaćuje se dodatni dan prema cjenovniku. 

Povrat vozila

Dostava kao i povrat vozila van poslovnica New Age je moguća, te je besplatna unutar granica grada u kojemu New Age ima svoju kancelariju. Za druge lokacije pitati prilikom rezervacije vozila. Svako preuzimanje te povrat vozila van radnog vremena je moguće sa cijenom i uvjetima prema dogovoru.

Preuzimanje i povrat vozila na Aerodromu je moguće te je besplatno za Aerodrom u gradu u kojemu New Age ima svoju kancelariju.

Domaći i međunarodni drop off (povrat vozila u drugom gradu u BiH ili u Evropi gdje New Age nema svoju registriranu kancelariju) je moguć. Informacije dostupne na Vas upit. 

Gorivo

U slučaju povrata vozila sa manjom količinom goriva u odnosu na stanje koje je bilo prilikom preuzimanja vozila naplaćuje se nedostajuće gorivo. Usluga tankiranja nedostajućeg goriva je besplatna.

Dodatne usluge

Nudimo uslugu naših visoko-profesionalnih vozača, sa višegodišnjim iskustvom i poznavanjem stranih jezika. Informacije dostupne na Vaš upit. 

Plaćanje

Plaćanje usluga se može izvršiti:

U slučaju iznajmljivanja od strane pravnih lica, potrebno je plaćanje unaprijed po ispostavljenom pred-računu te dostava valjane narudžbenice. 

Rezervacije

Prilikom iznajmljivanja vozila vozač bi trebao imati najmanje 21 godinu te najmanje 2 godine vozačkog iskustva.